Study

Anglisztika BA alapszak

SZTE, Bölcsészettudományi Kar, Angol-Amerikai Intézet
Szakfelelős: Prof. Dr. Szőnyi György Endre

A SZAK ÁLTALÁNOS CÉLKITŰZÉSEI

A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik az anglisztika területén, valamint általános társadalomtudományi témakörökben olyan elméleti és gyakorlati ismeretekkel rendelkeznek, amelyek birtokában képesek szakmájuk sokoldalú, inter- és multidiszciplináris gyakorlati és elméleti művelésére. A végzettek kellő mélységű elméleti ismeretekkel rendelkeznek a képzés második ciklusban történő folytatásához.

Read more »

Anglisztika mesterszak

Szak neve: anglisztika mesterszak

Képzési forma, tagozat: teljes idejű nappali, valamint levelező tagozat

Képzési idő: 4 félév

Képzés célja: Az anglisztika mesterszakon főképpen az interdiszciplináris kulktúratudományokra, a társadalmi nemek kritikai tanulmányozására és az alkalmazott nyelvészet tudományos és gyakorlati vívmányaira koncentrálva mélyítjük el a hallgatók tudását. A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik megszerzett elméleti, módszertani, gyakorlati ismereteik birtokában magas szinten ismerik és alkalmazzák az angol nyelvet. Ismerik az angol nyelvű országok, közöttük Nagy-Britannia, Írország, az Egyesült Államok és Kanada irodalmát, kultúráját, társadalmi-politikai berendezkedését, történelmét, továbbá a modern elméleti és alkalmazott nyelvészet alapelveit, főbb mai irányzatait, kutatási területeit, és azoknak elsősorban az angol nyelvre vonatkoztatott eredményeit.

Read more »

Department of English Studies, University of Szeged

Contact

Attila Kiss

Department Head